Federația Grupurilor Locale pentru Pescuit

Federația Grupurilor Locale pentru Pescuit este o organizație non-guvernamentală și non-profit, cu personalitate juridică, care s-a constituit în anul 2018 și care reunește 10 Grupuri de Acțiune Locală pentru Pescuit - FLAG-uri.

Harta Federației Grupurilor Locale pentru Pescuit