Informări

Rețeaua Națională Pescărească din România s-a constituit în urma consultărilor dintre DG MARE, DGP AM POPAM, rețeaua europeană FARNET, cele 22 de FLAG-uri din România, Federația Grupurilor Locale pentru Pescuit, Federația Zonelor Pescărești cu rolul de a sprijini Grupurile de Acțiune Locală din zonele de pescuit (FLAG-uri) în eforturile lor de a...