Despre noi

Scopul și obiectivele

Scopul Federației îl constituie reprezentarea unitară și coerentă a intereselor legitime ale membrilor săi - Grupuri de Acțiune Locală pentru Pescuit (FLAG) din România - în raport cu administrația publică centrală sau locală, cu oricare alte instituții, entități asociative, persoane fizice sau juridice care activează în domenii privind dezvoltarea sub toate aspectele a arealelor pescărești, în vederea creării și/sau îmbunătățirii cadrului necesar pentru dezvoltare durabilă locală plasată sub responsabilitatea comunității din teritoriile cuprinse în Strategiile de dezvoltare locală proprii membrilor săi.

Obiectivele stabilite în vederea realizării scopului propus sunt următoarele:

  • promovarea drepturilor și intereselor membrilor săi în toate sferele de activitate;
  • participarea la elaborarea sau modificarea unor acte normative emise de autorități locale sau centrale care pot avea incidență asupra dezvoltării sub toate aspectele a arealelor pescărești;
  • participarea la elaborarea, actualizarea și implementarea politicilor publice locale, naționale și europene privitoare la dezvoltare durabilă locală plasată sub responsabilitatea comunității din teritoriile cuprinse în Strategiile de dezvoltare locală a zonelor pescărești;
  • sprijinirea creșterii gradului de absorbție și a eficienței utilizării fondurilor europene;
  • ridicarea calificării profesionale a personalului care activează în FLAG-urile membre;
  • îmbunătățirea cunoștințelor profesionale ale potențialilor beneficiari aplicanți la proiectele finanțate prin FLAG-uri.